Är verkligen e cigg farligt och borde man till fullo undvika den här typen av rökning?

Vissa intresseorganisationer vill få oss att tro att el-cigaretten är lika riskabel som vanliga cigg men så är inte fallet. Även om man kan säga att det finns ingredienser i ångan som man andas in med el cigg som inte är så hälsosamma så kan man aldrig jämföra detta med vad som finns i vanlig tobaksrök. Det är inte klarlagt om man får i sig en ökad mängd av formaldehyd med dessa cigg.

Men när man frågar sig frågan, är e cigg farligt? Det är så att många av e-cigarettens hälsorisker inte har med själva substansen att göra. Det är inte att rekommendera att gå från el-cigg till vanliga cigaretter, det är farligt. Kom dock ihåg att detta bara är en hypotes.

ejuice

Är verkligen e cigarett farligt?

Man kan ställa sig frågan om det cancerframkallande ämnet formaldehyd kör cigaretterna farliga. Det finns inga vetenskapliga belägg för detta. Däremot så är det många intresseorganisationer som vill få oss att tro att de är farliga. Istället så borde de kanske fokusera på det som är bra med e-cigaretterna.

Innan man börjar använda el cigg tjänar man på att ta reda på fakta. Innan du bildar dig en uppfattning bör du ta reda på mer fakta om cigaretterna, undersökningar är ett bra tips. Vissa el-cigaretter innehåller nikotin andra inte, det är viktigt att komma ihåg detta. Inget beroende finns om man inte använder nikotin.

Unga i USA brukar inte tobak i samma utsträckning om de ångar istället. Här kan vi alltså se att det visst verkar som att eciggen leder till minskad rökning. Men kom ihåg e-cigaretter är bättre för hälsan.

Vilka är bäst el cigg eller vanliga tobakscigaretter

Röker du inomhus eller utomhus? Det spelar ingen roll e cigg är Man stör ingen annan och blir inte sjuk av ciggen som enbart ger ånga som är fri från så många av de tunga gifterna som finns i vanliga cigaretter. Det är glasklart.

Ska man röka ska man röka e-cigg. En annan stor fördel är att el-cigaretten är billigare. Du spar klöver och mår bättre, kan det bli bättre.