Är e- cigg skadligt eller är det en livräddare?

En del säger att el-cigaretternas hälsoeffekter enkom är en myt om man jämför med traditionella cigaretter. Det här är emellertid ej riktigt. En e–cigarett är inta överhuvudtaget så skadlig som en cigg innehållandes tjära. Om vi ska svara på om e- cigg är Skadliga bör man först veta vad du jämför med.

i

E–cigg som ej är godkända i Sverige kan självklart vara farliga, det får man ej missa. När ni skall beställa el-cigg tänk då på att införskaffa e cigarett som saknar nikotin dom ger inget abstinens.

E–juicen är vad som skiljer el cigg utan nikotin från dom med.

På så vis blir det stor skillnad på el cigaretter utan nikotin mot dom med. Sverige saluför endast dom e–cigg som är utan nikotin. Du kommer att handskas med elektronik som du håller nära ansiktet.

Om du köper e cigaretter från andra länder och ej noga undersöker märke samt bakgrund så finns det risk för att man får en typ som kan vara problematisk. Det finns en risk att batterier exploderar på utländska varor. El-cigg som saknar det beroendeframkallande nikotinet har ingen åldersgräns, men den skall ändå inte användas av barn. beställa e cigg

Om ni vill undvika bliva beroende ska du blossa el-cigg utan nikotin. Denna variant är bäst för den som inte röker. Om vi vill lägga av med att blossa kan du ju alltid fastna för nikotinet. Men kom ihåg du kan använda de nikotinfria om du vill sluta blossa oxå.

E- cigg är skadligt när

Om man aldrig rökt tidigare finns ju faran att du utvecklar ett beroende om el-ciggen hava nikotin. En ung person som blossar ecigg med nikotin skall vara medveten om att det kan vara en e- cigg SOM ÄR FARLIG att börja med. Men se upp, de kan göra dej beroende av vanliga cigaretter.

Faran med standard cigaretter

Man kan inte tala om att e cigg ÄR farligt utan att också ta upp standard rökning. Om man ställer dessa tvenne mot varandra så rör det sej om enorma olikheter. Om man nu ska starta med så skall vi börja med e-ciggen. I och med att många unga hellre blossar e cigg som saknar nikotin så kan du se att den allmänna hälsan blir bättre och miljön blir bättre för alla!